Boski konkurs z Czas na komiks

Zaczynamy obiecany boski konkurs! Każdy z Was ma 3 szanse na zdobycie komiksu Jestem Bogiem #1 – Huberta Ronka. Jedyne co trzeba zrobić to opublikować post z cytatem z komiksu odnoszącym się w dowolny sposób do tematu boskości i oznaczyc go tagami #boskikonkurs oraz #czasnakomiks. Mamy dla Was po jednym komiksie do wygrania na Facebooku, Instagramie oraz Twitterze. Na wasze posty czekamy do poniedziałku 28.09.2015 r.

Regulamin konkursu:

1. Uczestnictwo w konkursie oznacza zaakceptowanie poniższego regulaminu.

2. W przypadku ewentualnych różnic między niniejszym regulaminem a treścią konkursu, priorytet mają ustalenia z treści konkursu.

3. Konkurs organizuje redakcja serwisu czasnakomiks.pl (Organizator).

4. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest nadesłanie przynajmniej jednej pracy w danej kategorii, zgodnie z wytycznymi opisanymi niżej.

5. Za zgłoszenie do konkursu uważa się post opublikowany w serwisie Facebook, Twitter lub Instagram, który zostanie oznaczony tagami #boskikonkurs i #czasnakomiks.

6. Uczestnikiem jest osoba, która nadesłała opublikowała przynajmniej jeden post w dowolnym kanale.

7. Jedna osoba może opublikować dowolną ilość postów.

8. Zgłoszenia powinny zawierać cytat z komiksu z podaniem tytułu i numeru, cytat może być zamieszczony w formie tekstu, zdjęcia lub rysunku.

9. Zgłoszenia będą oceniane pod względem merytorycznym, co do trafności cytatu w związku z tematem boskości w komiksie.

10. Konkurs podzielony jest na 3 kategorie – Facebook, Instagram, Twitter – w każdej kategorii przyznawana jest nagroda w postaci komiksu – Jestem Bogiem #1

11. Termin przyjmowania zgłoszeń do konkursu to 28.09.2015 r.

12. Rozwiązanie konkursu wraz z listą nagrodzonych osób oraz prac zostanie opublikowana na łamach witryny Organizatora w ciągu 5 (pięciu) dni od zamknięcia przyjmowania prac. Dodatkowo każdy zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej za pośrednictwem kanału social media, w którym zdobył nagrodę. W odpowiedzi laureat zobowiązany jest podać adres do wysyłki nagrody. W przypadku braku odpowiedzi na zawarte w wiadomości instrukcje w ciągu 7 dni od daty wysłania – nagroda przepada.

13. Wygrana nie podlega zamianie na inną nagrodę niż przewidziana była w konkursie lub na jej równowartość pieniężną.

14. W przypadku otrzymania nagrody której wartość przekracza maksymalną kwotę zwolnioną z podatku od wygranych, Wygrany zobowiązany jest do dopełnienia wszelkich czynności podatkowych oraz cywilno-prawnych we własnym zakresie i w pełni zwalnia z tych czynności Organizatora konkursu.

15. Poprzez zgłoszenie udziału w konkursie Uczestnik wyraża zgodę i upoważnia Organizatora do przetwarzania swoich danych osobowych, w zbiorze danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji konkursu, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 (DZ.U. nr 133, poz. 883).

16. Nagrody są wysyłane w ciągu 7 (siedmiu) dni od zakończenia konkursu za pośrednictwem Poczty Polskiej. W celu otrzymania nagrody zwycięzcy konkursu muszą udostępnić organizatorowi konkursu, swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz adres email. Organizator przewiduje również możliwość wręczenia nagrody w dniu 3.10 podczas Międzynarodowego Festiwalu Komiksów i Gier w Łodzi.

17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za trudności z realizacją konkursu z przyczyn niezależnych (przypadki losowe itp).

18. Zgłaszając swój udział w niniejszym konkursie i biorąc w nim udział uczestnik, jego rodzic lub opiekun podporządkowuje się postanowieniom niniejszego regulaminu i wyraża w pełni zgodę na jego treść.

Share This: