InwestyGatory – KONKURS!!!

InwestyGatory to seria komiksowa o przesympatycznych detektywach, aligatorach, która spodoba się zarówno dzieciom, jak i ich rodzicom. Mamy dla Was pierwszy tom, który dostarczy mnóstwa zabawy. Więcej o tym przezabawnym komiksie znajdziecie w naszej recenzji – klik.

Inwestygatory - KONKURS

Co trzeba zrobić, aby zdobyć pierwszy tom? Wystarczy:

1. Polubić na Facebooku nasz profil.
2. Skomentować pod tym POSTEM, z kim zamierzasz cieszyć się pierwszym tomem InwestyGatorów (no, chyba że samemu, to też)

Na zgłoszenia czekamy do końca tygodnia, czyli 07.08.2022, do godziny 23:59.

REGULAMIN

1. Uczestnictwo w konkursie InwestyGatory (Konkurs) oznacza zaakceptowanie poniższego regulaminu.

2. W przypadku ewentualnych różnic między niniejszym regulaminem a treścią Konkursu, priorytet mają ustalenia z regulaminu Konkursu.

3. Konkurs organizuje redakcja serwisu czasnakomiks.pl (Organizator).

4. Zgłoszeniem wzięcia udziału w Konkursie jest polubienie na Facebooku profilu Czas na komiks oraz skomentowanie posta konkursowego.

5. Uczestnikiem jest każda osoba, która zgłosi się w wymaganym terminie.

6. W Konkursie nie mogą wziąć udziału członkowie redakcji czasnakomiks.pl oraz ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, ani przysposobieni.

7. Jedna osoba może nadesłać kilka zgłoszeń w osobnych komentarzach, ale maksymalnie sześć zgłoszeń.

8. Laureata Konkursu wyłoni redakcja Organizatora.

9. Zgłoszenia konkursowe będą oceniane pod względem zgodności z Regulaminem.

10. Termin przyjmowania zgłoszeń do Konkursu InwestyGatory to 07.08.2022 r., godzina 23:59.

11. Rozwiązanie Konkursu wraz z podaniem Laureatów zostanie opublikowane na łamach profilu facebookowego Organizatora w ciągu 7 (siedmiu) dni od zamknięcia przyjmowania zgłoszeń. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem komentarza pod postem konkursowym. W odpowiedzi Laureaci zobowiązani są podać swoje imiona, nazwiska oraz adresy do wysyłki nagród. W przypadku braku odpowiedzi na zawarte w wiadomości instrukcje w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty wysłania – nagroda przepada.

12. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę niż przewidziana była w Konkursie lub na jej równowartość pieniężną.

13. W przypadku otrzymania nagrody, której wartość przekracza maksymalną kwotę zwolnioną z podatku od wygranych, Laureat zobowiązany jest do dopełnienia wszelkich czynności podatkowych oraz cywilno-prawnych we własnym zakresie i w pełni zwalnia z tych czynności Organizatora Konkursu.

14. Poprzez zgłoszenie udziału w Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę i upoważnia Organizatora do przetwarzania swoich danych osobowych w zbiorze danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji Konkursowy, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 (DZ.U. nr 133, poz. 883).

16. Nagroda zostanie wysłana w ciągu 14 (czternastu) dni od opublikowania rozwiązania Konkursu.

17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za trudności związane z realizacją Konkursu z przyczyn niezależnych (przypadki losowe itp.).

18. Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia reklamacji od dnia 08.08.2022 do dnia 21.08.2022. Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Reklamacje należy przesyłać w formie elektronicznej na adres e-mail kontakt@czasnakomiks.pl. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać imię i nazwisko zgłaszającego, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja, przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.

29. Zgłaszając swój udział w niniejszym Konkursie i biorąc w nim udział Uczestnik, jego rodzic lub opiekun podporządkowuje się postanowieniom niniejszego regulaminu i wyraża w pełni zgodę na jego treść.

Share This: