Konkurs! Komiks – Gra towarzyska!

Mamy dla Was kolejny konkurs!
Tym razem macie szansę na zdobycie gry planszowej Komiks – Gra towarzyska, którą dziś recenzował Paweł.

Co trzeba zrobić? Po pierwsze przeczytajcie recenzję dostępną o tu > KLIK < pod drugie spójrzcie na zdjęcia zamieszczone poniżej i ułóżcie opowiadanie pasujące do któregoś z zestawów kadrów widocznych na zdjęciach 🙂 Proste prawda?

pobrane

Osoba, która naszym zdaniem ułoży najciekawszą historię pasująca do kadrów wygrywa egzemplarz gry ufundowany przez sklep Rebel.pl! Swoje prace przesyłajcie na adres kontakt@czasnakomiks.pl, zadbajcie o to, aby prace nie były zbyt krótkie, ani za długie. Powiedzmy 500-1500 znaków 🙂 Regulamin, konkursu widoczny jest pod zdjęciami konkursowymi. Ps. Dozwolone jest dorysowywanie chmurek na zdjęciu, zarówno narracyjnych jak i dialogowych.  Czekamy na nie do 10 kwietnia. Do dzieła!

Zestaw 1

k1

Zestaw 2

k2

Zestaw 3

k3

Zestaw 4

k4

Zestaw 5

k5

Zestaw 6

k6

Regulamin konkursu:

1. Uczestnictwo w konkursie oznacza zaakceptowanie poniższego regulaminu.

2. W przypadku ewentualnych różnic między niniejszym regulaminem a treścią konkursu, priorytet mają ustalenia z treści konkursu.

3. Konkurs organizują wspólnie redakcja serwisu czasnakomiks.pl oraz sklep Rebel.pl (Organizatorzy).

4. Uczestnikiem jest osoba, która nadesłała pracę na adres:  kontakt@czasnakomiks.pl. Równocześnie uczestnik wyraża zgodę na publikację jego pracy na witrynie czasnakomiks.pl.

5. Jedna osoba może nadesłać maksymalnie jedną pracę. W przypadku wysłania większej ich liczby, pod uwagę będzie brana ta nadesłana jako pierwsza. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia pracy o wulgarnym lub erotycznym charakterze lub godzącej w dobre obyczaje. O ewentualnym odrzuceniu pracy Uczestnik zostanie poinformowany w ciągu jednego dnia od nadesłania pracy.

6. Prace oceniają przedstawiciele Organizatora w dwóch czterech osób z redakcji czasnakomiks.pl, dalej JURY). Wyłonią oni dwie najlepszą prace. Nagrodą jest: gra planszowa Komiks – Gra towarzyska.

7. Fundatorem nagrody jest sklep Rebel.pl

8. Rozwiązanie konkursu wraz z podaniem zwycięzcy oraz prac zostanie opublikowana na łamach witryny czasnakomiks.pl w ciągu 5 (pięciu) dni od zamknięcia przyjmowania prac. Dodatkowo zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail, z którego zostało dokonane zgłoszenie pracy. W odpowiedzi laureat zobowiązany jest podać adres do wysyłki nagrody. W przypadku braku odpowiedzi na zawarte w wiadomości instrukcje w ciągu 7 dni od daty wysłania – nagroda przepada.

9. Wygrana nie podlega zamianie na inną nagrodę niż przewidziana była w konkursie lub na jej równowartość pieniężną.

10. W przypadku otrzymania nagrody której wartość przekracza maksymalną kwotę zwolnioną z podatku od wygranych, Wygrany zobowiązany jest do dopełnienia wszelkich czynności podatkowych oraz cywilno-prawnych we własnym zakresie i w pełni zwalnia z tych czynności Organizatora konkursu.

11. Poprzez zgłoszenie udziału w konkursie Uczestnik wyraża zgodę i upoważnia Organizatora do przetwarzania swoich danych osobowych, w zbiorze danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji konkursu, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 (DZ.U. nr 133, poz. 883).

12. Nagroda będzie wysyłana w ciągu 7 (siedmiu) dni od zakończenia konkursu za pośrednictwem Poczty Polskiej. W celu otrzymania nagrody zwycięzcy konkursu muszą udostępnić organizatorowi konkursu, swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz adres email.

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za trudności z realizacją konkursu z przyczyn niezależnych (przypadki losowe itp).

14. Zgłaszając swój udział w niniejszym konkursie i biorąc w nim udział uczestnik, jego rodzic lub opiekun podporządkowuje się postanowieniom niniejszego regulaminu i wyraża w pełni zgodę na jego treść.

Share This: