Konkurs na komiks o Józefie Piłsudskim!

piłsudski konkurs na komiksKilka dni temu Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku ogłosiła ogólnopolski konkurs na album komiksowy poświęcony Józefowi Piłsudskiemu. Konkurs organizowany jest w ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

Poniżej prezentujemy oryginalne ogłoszenie w sprawie konkursu:

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie twórcy 48 stronicowego albumu komiksowego poświęconego życiu lub osiągnięciom Józefa Piłsudskiego. Prace konkursowe muszą być inspirowane wybranymi wydarzeniami z życia Marszałka, które zdaniem autora/autorów pracy konkursowej powinny skłaniać do samodzielnego definiowania oraz
obrazowania współczesnego polskiego patriotyzmu przy jednoczesnym doszukiwaniu się w nim myśli i czynów Józefa Piłsudskiego.

Nagrodą w konkursie jest 8.000 ZŁ dla najlepszej pracy. W tym 4.000 zł za rysunek i 4.000 zł za scenariusz w ramach jednego zgłoszenia konkursowego. Do konkursu może przystąpić każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat.

PRACE ZGŁOSZONE DO KONKURSU MUSZĄ ZAWIERAĆ ZARYS SCENARIUSZA I 4 PRZYKŁADOWE PLANSZE ALBUMU W FORMACIE A4.
Zgłoszenia można dokonać przesyłając drogą pocztową lub dostarczając osobiście wydruk w jednym egzemplarzu wraz z wersją elektroniczną na adres:

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku
Targ Rakowy 5/6
80-806 Gdańsk

Z DOPISKIEM:
KOMIKS JÓZEF PIŁSUDSKI.

Dokładny sposób składania prac znajduje się w regulaminie konkursu.
Termin nadsyłania prac upływa 15 STYCZNIA 2018 r. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 31 STYCZNIA 2018 R.

Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z REGULAMINEM KONKURSU
[1]. Dołączenie do zgłoszenia podpisanego OŚWIADCZENIA [2] i akceptacja regulaminu są warunkami uczestnictwa w konkursie.

Pytania w sprawie konkursu można kierować do Działu Promocji
Literatury WiMBP w Gdańsku, tel. (58) 301-07-22, e-mail:
promocja@wbpg.org.pl.

Share This: