Konkurs – Komiks na świecie i w Polsce

Komiks na świecie i w Polsce - okładkaZgodnie z obietnicą startujemy z konkursem, w którym będziecie mogli zdobyć album Komiks na świecie i w Polsce – czyli pigułę niezbędnej wiedzy dla każdego komiksiarza. Jeśli jeszcze nie przekonałem Was, że warto poświęcić trochę czasu, aby wziąć udział w konkursie i zgarnąć ten album to tutaj możecie przeczytać świeżą recenzję. 

Konkurs: Komiks na świecie i w Polsce

Zasady konkursu są bardzo proste, dwie osoby, które w najciekawszy sposób odpowiedzą na pytanie konkursowe otrzymają po egzemplarzu albumu Komiks na świecie i w Polsce. Pytanie konkursowe zostało opublikowane w poście konkursowym na portalu Facebook, a odpowiedzi powinny być publikowane w formie komentarza od postem.

Pytanie:

Lektura którego polskiego komiksu zrobiła na Tobie największe wrażenie i dlaczego?

Odpowiedzi będą oceniane przez redakcję Czas na komiks w składzie: Paweł Warowny, Izabela Julke. Wygrają dwie naszym zdaniem najciekawsze odpowiedzi. Czas na publikację odpowiedzi macie do końca świąt czyli 26.12.2016 r.

Regulamin

1. Uczestnictwo w konkursie oznacza zaakceptowanie poniższego regulaminu.

2. W przypadku ewentualnych różnic między niniejszym regulaminem a treścią konkursu, priorytet mają ustalenia z regulaminu konkursu.

3. Konkurs organizuje redakcja serwisu czasnakomiks.pl (Organizator).

4. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest opublikowanie komentarza z odpowiedzią na pytanie konkursowe pod wskazanym postem konkursowym. POST

5. Uczestnikiem jest każda osoba, która opublikuje odpowiedź w wymaganym terminie.

6. Jedna osoba może nadesłać jedną odpowiedź.

7. Laureatów konkursu wybierze jury w składzie Paweł Warowny, Izabela Julke. Zwycięzcami będą dwie osoby, które opublikują najciekawsze według jury komentarze z odpowiedzią na pytanie konkursowe.

8. Termin przyjmowania zgłoszeń do konkursu to 26.12.2016 r.

9. Rozwiązanie konkursu wraz z podaniem laureatów zostanie opublikowana na łamach witryny Organizatora w ciągu 5 (pięciu) dni od zamknięcia przyjmowania zgłoszeń. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem komentarza pod postem konkursowym.  W odpowiedzi laureat zobowiązany jest podać adres do wysyłki nagrody. W przypadku braku odpowiedzi na zawarte w wiadomości instrukcje w ciągu 7 dni od daty wysłania – nagroda przepada.

10. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę niż przewidziana była w konkursie lub na jej równowartość pieniężną.

11. W przypadku otrzymania nagrody której wartość przekracza maksymalną kwotę zwolnioną z podatku od wygranych, Wygrany zobowiązany jest do dopełnienia wszelkich czynności podatkowych oraz cywilno-prawnych we własnym zakresie i w pełni zwalnia z tych czynności Organizatora konkursu.

12. Poprzez zgłoszenie udziału w konkursie Uczestnik wyraża zgodę i upoważnia Organizatora do przetwarzania swoich danych osobowych, w zbiorze danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji konkursu, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 (DZ.U. nr 133, poz. 883).

13. Nagroda – kubek z ilustracją Wilq Superbohater – Wytęż wzrok – zostanie wysyłana przez Sponsora nagród. W celu otrzymania nagrody zwycięzca konkursu musi udostępnić Organizatorowi konkursu, swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz adres email.

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za trudności z realizacją konkursu z przyczyn niezależnych (przypadki losowe itp).

15. Zgłaszając swój udział w niniejszym konkursie i biorąc w nim udział uczestnik, jego rodzic lub opiekun podporządkowuje się postanowieniom niniejszego regulaminu i wyraża w pełni zgodę na jego treść.

Share This: