Lego Batman The Movie – Konkurs

Premiera najnowszego filmu Lego Batman The Movie już za nami. Skoro emocję już opadły… to czas je znowu podgrzać! Przygotowaliśmy dla Was świetny konkurs, w którym możecie zgarnąć wypasiony zestaw Lego z Mrocznym Rycerzem w roli głównej!

Nagroda jest jedna, więc zwycięzca również może być tylko jeden. Zasady konkursu są proste, osoba, która w najciekawszy, najzabawniejszy lub najbardziej kreatywny sposób odpowie na nasze pytanie konkursowe będzie się cieszyć z kompletu LEGO Batman the Movie 70901.

Zestaw Lego Batman The Movie 70901 Pytanie konkursowe Lego Batman:

Co dobrego mógłby zrobić Batman w Twojej okolicy lub w Twoim domu?

Jesteśmy bardzo ciekawi co wymyślicie. Swoje odpowiedzi publikujcie w komentarz pod postem konkursowym na profilu Facebook –https://www.facebook.com/czasnakomiks/posts/1183334271785833

Na zgłoszenia macie czas do końca tygodnia, czyli 26.2.2017 do godziny 23:59!

Lego Batman czeka na Wasze odpowiedzi! Czas start!


Regulamin konkursu Lego Batman The Movie

REGULAMIN

1. Uczestnictwo w konkursie Lego Batman (Konkurs) oznacza zaakceptowanie poniższego regulaminu.

2. W przypadku ewentualnych różnic między niniejszym regulaminem a treścią Konkursu, priorytet mają ustalenia z regulaminu konkursu.

3. Konkurs organizuje redakcja serwisu czasnakomiks.pl (Organizator).

4. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest opublikowanie komentarza ze zgłoszeniem konkursowym pod wskazanym postem konkursowym.
Link –  https://www.facebook.com/czasnakomiks/posts/1183334271785833

5. Uczestnikiem jest każda osoba, która opublikuje swoje zgłoszenie w wymaganym terminie.

6. W Konkursie nie mogą wziąć udziału członkowie redakcji czasnakomiks.pl. W Konkursie również nie mogą wziąć udziału małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, przysposobieni ani przysposobieni pracowników wyżej wymienionych podmiotów.

7. Jedna osoba może nadesłać jedno zgłoszenie.

8. Zgłoszenie powinno zawierać odpowiedź na pytanie konkursowe: Co dobrego mógłby zrobić Batman w Twojej okolicy lub w Twoim domu?

9. Laureata Konkursu wybierze jury w składzie: Konrad Pepłowski, Izabela Julke, Sylwester Wilk oraz Paweł Warowny z decydującym głosem. Zwycięzcą będzie osoba, która opublikuje najciekawszy według jury komentarz ze odpowiedzią na pytanie konkursowe.

10. Zgłoszenia konkursowe oceniane będą pod względem kreatywności oraz humorystyki.

11. Termin przyjmowania zgłoszeń do Konkursu Lego Batman to 26.02.2017 r., godzina 23:59.

12. Rozwiązanie Konkursu Lego Batman wraz z podaniem laureata zostanie opublikowane na łamach witryny Organizatora w ciągu 5 (pięciu) dni od zamknięcia przyjmowania zgłoszeń. Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej za pośrednictwem komentarza pod postem konkursowym. W odpowiedzi laureat zobowiązany jest podać swoje imię, nazwisko oraz adres do wysyłki nagrody. W przypadku braku odpowiedzi na zawarte w wiadomości instrukcje w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty wysłania – nagroda przepada.

13. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę niż przewidziana była w konkursie lub na jej równowartość pieniężną.

14. W przypadku otrzymania nagrody, której wartość przekracza maksymalną kwotę zwolnioną z podatku od wygranych, Wygrany zobowiązany jest do dopełnienia wszelkich czynności podatkowych oraz cywilno-prawnych we własnym zakresie i w pełni zwalnia z tych czynności Organizatora konkursu.

15. Poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę i upoważnia Organizatora do przetwarzania swoich danych osobowych w zbiorze danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji konkursu, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 (DZ.U. nr 133, poz. 883).

16. Nagrodą w konkursie jest zestaw klocków Lego – LEGO BATMAN THE MOVIE LODOWY ATAK MR. FREEZE 70901. Nagroda zostanie wysłana pocztą przez Organizatora w ciągu 14 (czternastu) dni od opublikowania rozwiązania konkursu.

17.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za trudności związane z realizacją Konkursu z przyczyn niezależnych (przypadki losowe itp.).

18. Zgłaszając swój udział w niniejszym Konkursie i biorąc w nim udział Uczestnik, jego rodzic lub opiekun podporządkowuje się postanowieniom niniejszego regulaminu i wyraża w pełni zgodę na jego treść.

Share This: