Konkurs – Superheroes in headphones

Słowo się rzekło i startujemy z obiecanym konkursem, w którym do wygrania są dwa podwójne zaproszenia na widowisko Superheroes in concert – jedno na edycję w Krakowie, a drugie na tę we Wrocławiu.  Zanim jednak będziecie mieli okazję usłyszeć na żywo muzykę, która stanowiła tło dla filmowych historii o superbohaterach, mamy dla Was zadanie konkursowe związane zarówno z herosami, jak i z muzyką – Superheroes in headphones.

Superheroes in headphones

Superheroes in headphones – superbohaterska playlista

Stan Lee library

Źródło: https://healed1337.files.wordpress.com

Jak myślicie, czy komiksowi trykociarze słuchają czasem muzyki? Na potrzeby naszego konkursu możecie założyć, że owszem (ich przeciwnicy również). Idźcie krok dalej i spróbujcie odgadnąć jakież to dźwięki wydobywają się z ich słuchawek i głośników. Co jest zawsze zapętlane na bajeranckim systemie stereo w jaskini Batmana, kiedy Alfred nie podsłuchuje? Przy jakim utworze Superman lubi się zrelaksować w swojej lodowej samotni? Jaka muzyka pomaga Punisherowi wyciskać siódme poty na siłowni? Na czyj koncert poszedłby Spawn, gdyby na jakieś koncerty wpuszczano piekielne pomioty? A może chcecie zgadnąć jakie dźwięki są miłe dla ucha szaleńca, na przykład Jokera?

Superheroes in headphones: zadanie konkursowe polega na trafnym dobraniu pary superbohater – utwór muzyczny. Macie pełną dowolność w doborze tak utworu, jak i herosa (lub jego nemezis). Możecie zrobić to dowcipnie, możecie też być poważni, starając się chwycić nas za serca. Możecie odwołać się do tekstu piosenki, nazwy kapeli, czy samego gatunku muzycznego. Docenimy nade wszystko kreatywność i trafną odpowiedź na pytanie: czego słucha ten bohater?

Pod tym postem dodawajcie komentarze zawierające pseudonim superbohatera, pełną nazwę wykonawcy, tytuł utworu oraz króciutkie uzasadnienie, które uzmysłowi nam dlaczego akurat tego słucha dana postać. Napiszcie tem też, które bilety Was interesują. Na zgłoszenia czekamy do piątku 24.02.2017 do godziny 23:59. Jest o co grać, bo bilety na Superheroes in concert piechotą nie chodzą.

REGULAMIN

1. Uczestnictwo w konkursie Superheroes in headphones (Konkurs) oznacza zaakceptowanie poniższego regulaminu.

2. W przypadku ewentualnych różnic między niniejszym regulaminem a treścią Konkursu, priorytet mają ustalenia z regulaminu konkursu.

3. Konkurs organizuje redakcja serwisu czasnakomiks.pl (Organizator).

4. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest opublikowanie komentarza ze zgłoszeniem konkursowym pod wskazanym postem konkursowym.
Link –  https://www.facebook.com/czasnakomiks/posts/1179482968837630

5. Uczestnikiem jest każda osoba, która opublikuje swoje zgłoszenie w wymaganym terminie.

6. W Konkursie nie mogą wziąć udziału członkowie redakcji czasnakomiks.pl oraz pracownicy Fundacji Plateaux i innych podmiotów osobowo lub kapitałowo z nimi powiązanych. W Konkursie również nie mogą wziąć udziału małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, przysposobieni ani przysposobieni pracowników wyżej wymienionych podmiotów.

7. Jedna osoba może nadesłać jedno zgłoszenie.

8. Zgłoszenie powinno zawierać pseudonim wybranego superbohatera lub złoczyńcy oraz nazwę wykonawcy wraz z tytułem dobranego do niego utworu. Ponadto w zgłoszeniu powinno znaleźć się krótkie uzasadnienie wyboru danej pary bohater – utwór muzyczny. W zgłoszeniu Uczestnik zobowiązany jest również wskazać, która z dwóch nagród go interesuje.

9. Laureatów Konkursu wybierze jury w składzie: Paweł Warowny, Izabela Julke, Sylwester Wilk oraz Konrad Pepłowski z decydującym głosem. Zwycięzcami będą dwie osoby, które opublikują najciekawsze według jury komentarze ze zgłoszeniami konkursowymi.

10. Zgłoszenia konkursowe oceniane będą pod względem kreatywności oraz dopasowania utworu muzycznego do wybranego przez uczestnika bohatera. Dopasowanie rozumiane jest tutaj jako adekwatność warstwy muzycznej i/lub lirycznej, ewentualnie nazwy wykonawcy lub tytułu utworu względem dowolnych aspektów wybranej postaci.

11. Termin przyjmowania zgłoszeń do Konkursu Superheroes in headphones to 24.02.2017 r., godzina 23:59.

12. Rozwiązanie Konkursu Superheroes in headphones wraz z podaniem laureatów zostanie opublikowane na łamach witryny Organizatora w ciągu 5 (pięciu) dni od zamknięcia przyjmowania zgłoszeń. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem komentarza pod postem konkursowym. W odpowiedzi laureat zobowiązany jest podać swoje imię, nazwisko oraz adres do wysyłki nagrody. W przypadku braku odpowiedzi na zawarte w wiadomości instrukcje w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty wysłania – nagroda przepada.

13. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę niż przewidziana była w konkursie lub na jej równowartość pieniężną.

14. W przypadku otrzymania nagrody, której wartość przekracza maksymalną kwotę zwolnioną z podatku od wygranych, Wygrany zobowiązany jest do dopełnienia wszelkich czynności podatkowych oraz cywilno-prawnych we własnym zakresie i w pełni zwalnia z tych czynności Organizatora konkursu.

15. Poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę i upoważnia Organizatora do przetwarzania swoich danych osobowych w zbiorze danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji konkursu, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 (DZ.U. nr 133, poz. 883).

16. Nagrody – podwójne zaproszenie na widowisko Superheroes in concert – które odbędzie się 29.04.2017 w Krakowie oraz podwójne zaproszenie na widowisko Superheroes in concert – które odbędzie się 22.04.2017 we Wrocławiu zostaną wysyłane pocztą przez Organizatora w ciągu 14 (czternastu) dni od opublikowania rozwiązania konkursu.

17. Sponsorem nagród w Konkursie jest Fundacja Plateaux, organizator widowiska Superheroes in concert.

18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za trudności związane z realizacją Konkursu z przyczyn niezależnych (przypadki losowe itp.).

19. Każdemu Uczestnikowi Konkursu Superheroes in headphones przysługuje prawo wniesienia reklamacji od dnia 01.03.2017 do dnia 05.03.2017. Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Reklamacje należy przesyłać w formie elektronicznej na adres e-mail kontakt@czasnakomiks.pl. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać imię i nazwisko zgłaszającego, datę i miejsce zdarzenia, któego dotyczy reklamacja, przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamajcę.

20. Zgłaszając swój udział w niniejszym Konkursie i biorąc w nim udział Uczestnik, jego rodzic lub opiekun podporządkowuje się postanowieniom niniejszego regulaminu i wyraża w pełni zgodę na jego treść.

Share This: