„Rozmaite gatunki szarańczy” – książka wyprzedana w 3 dni!

ROZMAITE GATUNKI SZARAŃCZY. CYKLE ILUSTRACYJNE I FORMY KOMIKSOWE W PRASIE POLSKIEJ XIX WIEKU

W listopadzie informowaliśmy Was o nadchodzącej publikacji na temat polskiego komiksu prasowego. Książka popularnonaukowa, tematyka bardzo niszowa, ale wiecie co? Wszystkie egzemplarze sprzedały się w ciągu trzech dni! Wygląda na to, że zainteresowanie komiksem w Polsce wciąż potrafi przekroczyć oczekiwania nawet osób mocno związanych z samym medium i jego rodzimym rynkiem. Taki głód wiedzy jest naprawdę budujący! Dodruk już w przygotowaniu – miłej lektury, niech rozmaite gatunki szarańczy rozejdą się pod strzechami 🙂

O autorze: Paweł Chmielewski, absolwent filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, redaktor naczelny magazynu kulturalnego „Projektor”. Publikował m.in. w „Zeszytach Komiksowych”, „Studiach Sienkiewiczowskich”, „Biurze Literackim”, „Komiks i my”, “Ha!art.”, „Nowym Napisie”. Autor książek teoretycznoliterackich: „Słowacki w supermarkecie”, „Słowacki w supermarkecie 2.0”, „Słowacki w McDonaldzie”, trzytomowej historii świętokrzyskiego komiksu „Nie tylko Yorgi” i trzech nagrodzonych dramatów; scenarzysta komiksów: „12 prac Delty 800”, „Pułapka Gargancjana”, „Delta 800 – misja”, „Przygody Władka. Sezon pierwszy”, „Paderewski w Białym Domu”, „Kot w butach”. Dwukrotny stypendysta Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Organizuje festiwal Kieleckie Prezentacje Komiksowe.

Rozmaite gatunki szarańczy – spis treści:

  1. W cieniu rozkwitającego komiksu (William Hogarth i jego wpływ na polską sztukę komiksu * Daniel Chodowiecki * Michała Płońskiego „Niosący koszyki” * Baron Edward Rastawiecki i pierwszy leksykon sztuki)
  2. Między nami Litwinami (Jan Rustem * Wydawnictwa Jana Kazimierza Wilczyńskiego i trzy komiksy Artura Bartelsa * Próby opisu nowego medium przez recenzentów * Czasopisma F.S. Dmochowskiego i „Magazyn Powszechny” * „Plejada polska”)
  3. Műnchhausen w krainie szalonych kadrów (Komiksowe „Pamiętniki” Paska według Jana Lewickiego * Juliusz Kossak w „Tygodniku Illustrowanym” * Komiksowe gadżety i pewien spektakl w Teatrze Narodowym)
  4. Pan wielu luster (Techniczna rewolucja Thomasa Bewicka * Ilustrowana prasa i komiksy we Francji, Niemczech i na Wyspach Brytyjskich oraz jej wpływ na polskie czasopisma)
  5. Franciszek i czterdziestu rysowników (Początki prasowego imperium Józefa Ungra * „Wolne Żarty” * Debiut komiksowy Franciszka Kostrzewskiego oraz jego uczniowie i naśladowcy)
  6. Przypadki pewnej muchy w akwarium (Czasopisma satyryczne we Lwowie i Krakowie, „Mrówka”, „Ananas”, „Szczutek” i inne * „Wędrowiec” i komiksy europejskich mistrzów * Klasyka prozy i ilustracje na łamach „Biesiady Literackiej”)
  7. Margines wolności i szaleństwa („Tygodnik Illustrowany” – formy komiksowe Gersona, Kossaka, Pillatich * Komiksowy reportaż * „Kłosy” – rozkwit i upadek prasowego giganta * Rewolucja treści i formy – komiksy w tygodniku „Mucha”)

              Lata 50. i 60. to początek „złotej ery” polskiego XIX-wiecznego komiksu prasowego, gdy artyści z Warszawy, Krakowa, Poznania i Lwowa stworzyli nowoczesny, ściśle związany ze światowymi trendami model prasy ilustrowanej, w którym jedną z najważniejszych ról odgrywały historyjki obrazkowe i cykle rysunkowe towarzyszące arcydziełom polskiej literatury. Źródłem inspiracji – dla wydawców i grafików – była angielska, francuska, wreszcie niemiecka prasa, która od ponad dwudziestu lat kształtowała obraz komiksu światowego. Polscy autorzy (publicyści oraz drukarze) nie tylko prenumerowali zachodnią prasę, ale zwiedzając Paryż, Londyn i Amsterdam, już ok. 1830 r. rozpoczęli budowę rynku prasowego, w którym coraz większą rolę odgrywa rysunek; źródła inspiracji szukając również w cyklach ilustracyjnych i książkach obrazkowych, publikowanych nad Wisłą już od schyłku oświecenia.

„Rozmaite gatunki…” to właśnie opowieść o inspiracjach, powstaniu pierwszych wydawnictw prasowych, o mniej lub bardziej znanych artystach (dokonania kilkudziesięciu przybliża publikacja), wydawcach i narodzinach oraz upadku imperiów prasowych, rozwoju magazynów ilustrowanych oraz wydawanych nielicznie, pierwszych komiksowych albumach, o problemach z cenzurą, reakcjach czytelników, związkach niewielkich rysuneczków z literaturą i o próbach teoretycznego opisu komiksu w polskiej krytyce. Są w tej książce opisy pierwszych komiksowych gadżetów, relacje o tworzeniu formalnych i technicznych reguł, które wykorzystuje polskie środowisko komiksowe przez najbliższe stulecie, a wszystko to w odniesieniu do przemian społecznych, ideowych, kulturowych i ekonomicznych XIX-wiecznej Polski.

Książka powstała w ramach stypendium MKiDN.
Rozmaite gatunki szarańczy tył

Autor: Paweł Chmielewski
Okładka: Karton, kolor
Rysunek okładkowy: Jerzy Ozga
Środek: Czarno-biały, Ecco Book
Format: 210×275
Objętość: 262 strony
Liczba ilustracji: 188
Cena: 85.00 PLN (dla uczestników przedsprzedaży na platformie wspieram.to – 60.00 PLN)
ISBN: 978-83-952508-4-2
Wydawca: Oficyna ST „Zenit” i Magazyn Kulturalny „Projektor”

Share This: