Urodzinowy konkurs z Logim

Dziś mija dokładnie trzy lata od dnia kiedy wraz z Mariuszem postanowiliśmy wcielić w życie pomysł o nazwie – Czas na komiks. Przez te trzy lata nasz projekt bardzo się rozwinął, ale i stracił, stracił przede wszystkim jednego z ojców projektu, Mariusza, który poświęcił się w całości pracy zawodowej. Nie poddaliśmy się jednak, do naszego bloga dołączyła dzielna Iza, specjalizująca się w komiksie europejskim i nadal staramy się dostarczać Wam świeżych informacji ze świata komiksu, wspierać rodzimych artystów oraz dzielić się z Wami recenzjami przeczytanych komiksów. Mamy nadzieję, że nasze hobby jakim jest prowadzenie tego bloga rozwinie się jeszcze bardziej, o planach możecie przeczytać w porannym urodzinowym wpisie. Przygotowaliśmy dla Was również urodzinowy konkurs, o którym poniżej.

Urodzinowy konkurs z Logim logow200

 

Aby uczcić nasze urodziny przygotowaliśmy dla Was mały konkurs wraz z wydawnictwem Logi, które specjalizuje się w publikacji tzw. Obrazków logicznych – graficznych łamigłówek, które po rozwiązaniu wszystkich tworzą komiks. Jeśli macie chęć spróbować swoich sił poniżej znajdziecie konkursową łamigłówkę. Zasady rozwiązywania rebusów znajdziecie na stronie wydawnictwa, pod tym linkiem – http://www.wydawnictwologi.pl/obrazki-logiczne

Logi - zadanie konkursowe

 

Dla 5 osób, które jako pierwsze wyślą poprawnie rozwiązany rebus na adres kontakt@czasnakomiks.pl czeka nagroda w postaci ostatniego numeru czasopisma Obrazki logiczne 😉
Czas start. Poniżej dokładny regulamin konkursu.

Regulamin

Regulamin konkursu:

1. Uczestnictwo w konkursie oznacza zaakceptowanie poniższego regulaminu.

2. W przypadku ewentualnych różnic między niniejszym regulaminem a treścią konkursu, priorytet mają ustalenia z regulaminu konkursu.

3. Konkurs organizuje redakcja serwisu czasnakomiks.pl (Organizator).

4. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest nadesłanie rozwiązania rebusu konkursowego.

5. Za zgłoszenie do konkursu uważa się wiadomość mailową nadesłaną na adres kontakt@czasnakomiks.pl, zawierającą rozwiązanie konkursowego rebusu.

6. Uczestnikiem jest osoba, która nadesłała odpowiedź.

7. Jedna osoba może nadesłać jedną odpowiedź.

8. Zgłoszenia powinny zawierać plik rozwiązaniem rebusu konkursowego.

9. Termin przyjmowania zgłoszeń do konkursu to 20.08.2016 r.

10. Konkurs kończy się w chwili nadesłania pięciu prawidłowo rozwiązanych rebusów lub po dniu 20.08.2016 r.

11. W przypadku gdy żaden z uczestników nie prześle prawidłowej odpowiedzi w przewidzianym w punkcie 9 terminie, konkurs zostanie zakończony bez wyłonienia laureatów.

12. Rozwiązanie konkursu wraz z podaniem laureatów zostanie opublikowane na łamach witryny Organizatora w ciągu 5 (pięciu) dni od zamknięcia przyjmowania zgłoszeń. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem z którego nadesłano odpowiedź konkursową. W odpowiedzi każdy laureat zobowiązany jest podać adres do wysyłki nagrody. W przypadku braku odpowiedzi na zawarte w wiadomości instrukcje w ciągu 7 dni od daty wysłania – nagroda przepada.

13. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę niż przewidziana była w konkursie lub na jej równowartość pieniężną.

14. W przypadku otrzymania nagrody, której wartość przekracza maksymalną kwotę zwolnioną z podatku od wygranych, Wygrany zobowiązany jest do dopełnienia wszelkich czynności podatkowych oraz cywilno-prawnych we własnym zakresie i w pełni zwalnia z tych czynności Organizatora konkursu.

15. Poprzez zgłoszenie udziału w konkursie Uczestnik wyraża zgodę i upoważnia Organizatora do przetwarzania swoich danych osobowych, w zbiorze danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji konkursu, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 (DZ.U. nr 133, poz. 883).

16. Nagroda zostanie wysyłana przez organizatora konkursu. W celu otrzymania nagrody zwycięzca konkursu musi udostępnić organizatorowi konkursu, swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz adres email.

17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za trudności z realizacją konkursu z przyczyn niezależnych (przypadki losowe itp).

18. Zgłaszając swój udział w niniejszym konkursie i biorąc w nim udział uczestnik, jego rodzic lub opiekun podporządkowuje się postanowieniom niniejszego regulaminu i wyraża w pełni zgodę na jego treść.

Share This: