W.E. Spin-off. Maciek – KONKURS!!!

Koniec roku to nie koniec świata, ale dobra okazja, by podsumować bilans zakupów i pominiętych serii. Chcecie nadrobić zaległości z serią W.E. przed nachodzącym finałem? Zapraszamy do naszej zabawy.

Co trzeba zrobić, aby wygrać?

  1. Zasubskrybować nasz kanał na YouTube
  2. Odpowiedzieć pod tym FILMIKIEM na pytanie konkursowe: „Z którą komiksową postacią próbował(a)byś przetrwać apokalipsę?”.
  3. Napisz też, którym zeszytem/zeszytami jesteś zainteresowana/y

Na zgłoszenia czekamy do końca tygodnia, czyli 18.12.2022, do godziny 23:59.

Pula nagród jest następująca:

W.E. Spin-off. Maciek - KONKURS!!!
  • W.E. zeszyt 1 – wersja z okładką Skrzydlewskiego – egzemplarz 1
  • W.E. zeszyt 1 – wersja z okładką Skrzydlewskiego – egzemplarz 2
  • W.E. zeszyt 1 – wersja standard
  • W.E. zeszyt 3 – wersja limitowana ze szkicowaną okładką
  • W.E. zeszyt 3 – wersja blank
  • W.E. Spin-off. Maciek

Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez jury konkursowe – redakcję bloga Czas na komiks. Liczymy na Waszą kreatywność

Więcej informacji o serii znajdziecie na profilu fb W.E. oraz na naszej stronie: zeszyt 1, zeszyt 2, zeszyt 3, zeszyt 4, Spin-off. Maciek

REGULAMIN

1. Uczestnictwo w konkursie W.E. Spin-off. Maciek – KONKURS!!! (Konkurs) oznacza zaakceptowanie poniższego regulaminu.

2. W przypadku ewentualnych różnic między niniejszym regulaminem a treścią Konkursu, priorytet mają ustalenia z regulaminu Konkursu.

3. Konkurs organizuje redakcja serwisu czasnakomiks.pl (Organizator).

4. Zgłoszeniem wzięcia udziału w Konkursu jest odpowiedź na pytanie konkursowe „Z którą komiksową postacią próbował(a)byś przetrwać apokalipsę?” pod filmikiem konkursowym na kanale Youtube bloga Czas na komiks.

5. Uczestnikiem jest każda osoba, która zgłosi się w wymaganym terminie.

6. W Konkursie nie mogą wziąć udziału członkowie redakcji czasnakomiks.pl oraz ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, ani przysposobieni.

7. Jedna osoba może nadesłać jedno zgłoszenie, ale z określeniem zainteresowania kilku nagród (maksimum 6).

8. Laureata Konkursu wyłoni jury konkursowe – redakcja bloga Czas na komiks. Jury może przyznać od jednej do sześciu nagród dla jednej osoby.

9. Zgłoszenia konkursowe będą oceniane pod względem zgodności z Regulaminem.

10. Termin przyjmowania zgłoszeń do Konkursu W.E. Spin-off. Maciek – KONKURS!!! to 18.12.2022 r., godzina 23:59.

11. Rozwiązanie Konkursu wraz z podaniem Laureatów zostanie opublikowane na kanale Youtube Organizatora w ciągu 7 (siedmiu) dni od zamknięcia przyjmowania zgłoszeń. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem komentarza pod konkursowym filmikiem. W odpowiedzi Laureaci zobowiązani są podać swoje imiona, nazwiska oraz adresy do wysyłki nagród na adres e-mail kontakt@czasnakomiks.pl. W przypadku braku odpowiedzi na zawarte w wiadomości instrukcje w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty wysłania – nagroda przepada.

12. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę niż przewidziana była w Konkursie lub na jej równowartość pieniężną.

13. W przypadku otrzymania nagrody, której wartość przekracza maksymalną kwotę zwolnioną z podatku od wygranych, Laureat zobowiązany jest do dopełnienia wszelkich czynności podatkowych oraz cywilno-prawnych we własnym zakresie i w pełni zwalnia z tych czynności Organizatora Konkursu.

14. Poprzez zgłoszenie udziału w Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę i upoważnia Organizatora do przetwarzania swoich danych osobowych w zbiorze danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji Konkursu, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 (DZ.U. nr 133, poz. 883).

16. Nagroda zostanie wysłana w ciągu 14 (czternastu) dni od opublikowania rozwiązania Konkursu.

17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za trudności związane z realizacją Konkursu z przyczyn niezależnych (przypadki losowe itp.).

18. Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia reklamacji od dnia 18.12.2022 do dnia 31.12.2022. Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Reklamacje należy przesyłać w formie elektronicznej na adres e-mail kontakt@czasnakomiks.pl. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać imię i nazwisko zgłaszającego, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja, przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.

29. Zgłaszając swój udział w niniejszym Konkursu i biorąc w nim udział Uczestnik, jego rodzic lub opiekun podporządkowuje się postanowieniom niniejszego regulaminu i wyraża w pełni zgodę na jego treść.

Share This: