Wilq Superbohater – Wytęż Wzrok – konkurs!

Okładka - Wytęż wzrok - Wilq SuperbohaterZ okazji premiery najnowszej książki Bartosza Minkiewicza – Wilq Superbohater –  Wytęż Wzrok wspólnie z Wydawnictwem Znak Literanova konkurs! Zapraszamy wszystkich do udziału!

Poniżej przedstawiamy dwie grafiki autorstwa Bartosza Minkiewicza pochodzące z najnowszej ksiażki Wilq Superbohater – Wytęż wzrok. Autorzy i wydawcyobiecują że ta książka gwarantuje:

– gimnastykę umysłu
– relaks i wyzwolenie kreatywności
– dawkę absurdalnego humoru
– szczyptę antybohaterstwa
– umilenie jesiennych i zimowych wieczorów
Jest też idealnym prezentem mikołajkowym czy świątecznym!

Konkurs!


Wasze zadanie jest proste, musicie jak najszybciej znaleźć 8 szczegółów, którymi różnią się obie ilustracje. Prawda, że proste? Jako odpowiedź prześlijcie na nasz adres mailowy kontakt@czasnakomiks.pl jedną z ilustracji z zaznaczonymi na czerwono różnicami. Wygrywa pierwsze pięć osób, które prawidłowo wskażą różnice.

Wilq - Wytęż wzrok - grafika konkursowa 1 Wilq - Wytęż wzrok - grafika konkursowa 2

Do wygrania kubki z ilustracją Bartosza Minkiewicza. Kubek - Wilq Superbohater - Wytęż wzrok

Regulamin:

1. Uczestnictwo w konkursie oznacza zaakceptowanie poniższego regulaminu.

2. W przypadku ewentualnych różnic między niniejszym regulaminem a treścią konkursu, priorytet mają ustalenia z regulaminu konkursu.

3. Konkurs organizuje redakcja serwisu czasnakomiks.pl (Organizator) we współpracy ze sponsorem nagród Wydawnictwem  Znak Literanova (Sponsor).

4. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przesłanie maila zgłoszeniowego na adres kontakt@czasnakomiks.pl z rozwiązaniem zadania konkursowego.

5. Za zgłoszenie do konkursu uważa się mail zawierający załącznik, z jedna z ilustracji konkursowych z oznaczonymi różnicami dzielącymi obie ilustracje konkursowe.

6. Uczestnikiem jest  każda osoba, która wysłała odpowiedź w wymaganym terminie.

7. Jedna osoba może nadesłać jedną odpowiedź.

8. O wygranej decyduje kolejność nadesłania prawidłowych odpowiedzi. Zwycięzcami będzie pięć osób, które jako pierwsze nadeślą prawidłową odpowiedź.

9. Termin przyjmowania zgłoszeń do konkursu to 08.12.2016 r.

10. Rozwiązanie konkursu wraz z podaniem laureatów zostanie opublikowana na łamach witryny Organizatora w ciągu 5 (pięciu) dni od zamknięcia przyjmowania zgłoszeń. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem wiadomości email wysłanej na adres, z którego Organizator zarejestrował odpowiedź. W odpowiedzi laureat zobowiązany jest podać adres do wysyłki nagrody. W przypadku braku odpowiedzi na zawarte w wiadomości instrukcje w ciągu 7 dni od daty wysłania – nagroda przepada.

11. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę niż przewidziana była w konkursie lub na jej równowartość pieniężną.

12. W przypadku otrzymania nagrody której wartość przekracza maksymalną kwotę zwolnioną z podatku od wygranych, Wygrany zobowiązany jest do dopełnienia wszelkich czynności podatkowych oraz cywilno-prawnych we własnym zakresie i w pełni zwalnia z tych czynności Organizatora konkursu.

13. Poprzez zgłoszenie udziału w konkursie Uczestnik wyraża zgodę i upoważnia Organizatora do przetwarzania swoich danych osobowych, w zbiorze danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji konkursu, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 (DZ.U. nr 133, poz. 883).

14. Nagroda – kubek z ilustracją Wilq Superbohater – Wytęż wzrok – zostanie wysyłana przez Sponsora nagród. W celu otrzymania nagrody zwycięzca konkursu musi udostępnić Organizatorowi konkursu, swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz adres email.

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za trudności z realizacją konkursu z przyczyn niezależnych (przypadki losowe itp).

16. Zgłaszając swój udział w niniejszym konkursie i biorąc w nim udział uczestnik, jego rodzic lub opiekun podporządkowuje się postanowieniom niniejszego regulaminu i wyraża w pełni zgodę na jego treść.

 

Share This: