Imperator – konkurs!

Imperator jest mroczną opowieścią, rozgrywającą się w niejednoznacznym i nieoczywistym świecie, o próbie osiągnięcia najbardziej pożądanego celu – władzy. To opowieść także o konsekwencjach jakie niesie ze sobą tej władzy zdobycie. A to jedynie początek, gdyż potem wszystko jeszcze bardziej się komplikuje…”

Łukasz Bałut Imperator 5

Imperator to komiks, który możecie już znać z naszej recenzji, natomiast autora mieliście szansę bliżej poznac poprzez wywiad, którego nam udzielił. Łukasz Bałut jest uprzejmym facetem, dzięki czemu zdobyliśmy dla Was podpisany egzemplarz konkursowy Imperatora!

Garść linków:

Co trzeba zrobić, żeby dostać podpisany przez autora komiks? To banalnie proste! 😉

1. Polubcie na Facebooku nasz profil i profil autora.
2. Polubcie ten post
3. Udostępnijcie go publicznie na swojej osi czasu.


Na zgłoszenia czekamy do piątku 23.10.2020, do godziny 23:59. Do szczęśliwca trafi podpisany egzemplarz komiksu Imperator.

REGULAMIN

1. Uczestnictwo w konkursie Imperator (Konkurs) oznacza zaakceptowanie poniższego regulaminu.

2. W przypadku ewentualnych różnic między niniejszym regulaminem a treścią Konkursu, priorytet mają ustalenia z regulaminu konkursu.

3. Konkurs organizuje redakcja serwisu czasnakomiks.pl (Organizator).

4. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest polubienie na Facebooku profili Czas na komiks i Łukasz Bałut art, polubienie postu konkursowego oraz udostępnienie go na swojej linii czasu.
Link do postu konkursowego

5. Uczestnikiem jest każda osoba, która zgłosi się w wymaganym terminie.

6. W Konkursie nie mogą wziąć udziału członkowie redakcji czasnakomiks.pl oraz ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, przysposobieni ani przysposobieni.

7. Jedna osoba może nadesłać jedno zgłoszenie.

8. Zgłoszeniem jest polubienie zamieszczonego wyżej postu na profilu Czas na komiks na Facebooku.

9. Laureatów Konkursu wybierze generator liczb losowych.

10. Zgłoszenia konkursowe nie będą oceniane.

11. Termin przyjmowania zgłoszeń do Konkursu Imperator to 23.10.2020 r., godzina 23:59.

12. Rozwiązanie Konkursu Imperator wraz z podaniem laureata zostanie opublikowane na łamach profilu facebookowego Organizatora w ciągu 7 (siedmiu) dni od zamknięcia przyjmowania zgłoszeń. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem komentarza pod postem konkursowym. W odpowiedzi laureat zobowiązany jest podać swoje imię, nazwisko oraz adres do wysyłki nagrody. W przypadku braku odpowiedzi na zawarte w wiadomości instrukcje w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty wysłania – nagroda przepada.

13. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę niż przewidziana była w konkursie lub na jej równowartość pieniężną.

14. W przypadku otrzymania nagrody, której wartość przekracza maksymalną kwotę zwolnioną z podatku od wygranych, Wygrany zobowiązany jest do dopełnienia wszelkich czynności podatkowych oraz cywilno-prawnych we własnym zakresie i w pełni zwalnia z tych czynności Organizatora konkursu.

15. Poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę i upoważnia Organizatora do przetwarzania swoich danych osobowych w zbiorze danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji konkursu, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 (DZ.U. nr 133, poz. 883).

16. Nagroda (komiks Imperator) zostanie wysłany pocztą przez Organizatora w ciągu 14 (czternastu) dni od opublikowania rozwiązania konkursu.

17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za trudności związane z realizacją Konkursu z przyczyn niezależnych (przypadki losowe itp.).

18. Każdemu Uczestnikowi Konkursu Imperator przysługuje prawo wniesienia reklamacji od dnia 24.10.2020 do dnia 30.10.2020. Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Reklamacje należy przesyłać w formie elektronicznej na adres e-mail kontakt@czasnakomiks.pl. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać imię i nazwisko zgłaszającego, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja, przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.

29. Zgłaszając swój udział w niniejszym Konkursie i biorąc w nim udział Uczestnik, jego rodzic lub opiekun podporządkowuje się postanowieniom niniejszego regulaminu i wyraża w pełni zgodę na jego treść.

Share This: