Rozmaite gatunki szarańczy – zapowiedź

Oficyna Stowarzyszenia Twórczego „Zenit” i Magazyn Kulturalny „Projektor” z radością informują  o powstaniu książki Rozmaite gatunki szarańczy. Cykle ilustracyjne i formy komiksowe w polskiej prasie XIX w. Autor: Paweł Chmielewski Format: A4, objętość: s. 176 (w wersji podstawowej), s. 208 (w wersji rozszerzonej). Fragmenty książki (wstępny skład) znajdują się do wglądu na stronie: http://www.zenit-admin.ogicom.pl/download/szarancza/szarancza.htm. Wydawca informuje, że książka (wraz z dodatkami) jest dostępna na platformie: https://wspieram.to/szarancza  

Rozmaite gatunki szarańczy – zapowiedź

Rozmaite gatunki szarańczy – książka (w formie popularnonaukowej) prezentuje genezę polskiego komiksu prasowego; uwarunkowania artystyczne, technologiczne i kulturowe prowadzące do jego powstania; najważniejsze postaci związane z jego kształtowaniem i rozwojem – rysowników, scenarzystów, redaktorów najważniejszych czasopism i właścicieli; porównuje środowisko polskich gazet drukujących komiksy z ich odpowiednikami w innych krajach Europy; analizuje i przybliża najważniejsze polskie tytuły prasowe, w których pojawiły się formy komiksowe. Przybliża świat XIX-wiecznych artystów sztuki komiksowej, w którym działali – nie bacząc na wyznanie i narodowość twórcy podróżujący swobodnie między Wilnem a Paryżem, Warszawą a Berlinem, Krakowem a Amsterdamem, Ormianin z Litwinem i Niemcem, hugenot z grafikiem wyznania mojżeszowego tworzyli – na ziemiach polskich – komiksowy tygiel już prawie 200 lat temu.

Share This: